آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
فواید آب بازی در کودکان

‌فواید آب بازی در کودکان

بازی با آب یکی از بهترین، اساسی ترین و لذت بخش ترین کارهایی است که کودکان انجام می دهند. کودکی که با آب بازی می کند در حال یادگیری علت و معلول گرما و سرما، جاری شدن و فرو رفتن در زمین است.
آب بازی باعث تسکین عصبانیت های کودک شده و کودک از طریق آن، از ناراحتی ها، تنشها و فشارها رهایی یافته و احساس آرامش می کند.

چون کودکان آب بازی را بسیار دوست دارند از این طریق می توان مفاهیم و مطالب بسیاری را به آنها آموخت و موجبات رشد مهارتها و تواناییهای مختلف نظیر موارد زیر را فراهم ساخت.

رشد خلاقیت و ابتکار
رشد شناختی
رشد عاطفی و هیجانی
رشد گویایی و افزایش گنجینه واژگان
ایجاد هماهنگی بدنی و رشد اجتماعی کودکان

 

VISION