آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
محاسبه‌ی انعام پرداختی براساس نرخ مالیات بر فروش

ترفند: اگر نرخ مالیات بر فروش را ۹ درصد در نظر بگیریم، کافی است مبلغ صورتحساب پیش از اعمال مالیات را بر عدد چهار تقسیم کرده و به خودش بیافزایید تا انعامی ۱۶ درصدی باقی بگذارید. اگر احساس سخاوتمندی بیش‌تری دارید، می‌توانید مبلغ صورتحساب قبل از مالیات را تقسیم بر عدد سه کرده و به آن بیافزایید تا انعامی ۲۴درصدی پرداخت کرده باشید.

مثال: فرض کنید مبلغ صورتحساب شما بدون اعمال مالیات بر فروش، ۱۸ دلار باشد. اگر می‌خواهید انعامی ۱۶ درصدی پرداخت کنید، ۱۸ دلار را تقسیم بر چهار کرده و عدد بدست آمده، یعنی ۴٫۵ دلار را به مبلغ ابتدایی اضافه کنید تا در مجموع ۲۲٫۵ دلار پرداخت کرده باشید. حال اگر می‌خواهید انعام بیشتری بدهید، ۱۸ دلار را بر عدد سه تقسیم کرده و ۶ دلار بدست آمده را به صورتحساب قبل از مالیات اضافه کنید تا مبلغ پرداختی شما در مجموع ۲۴ دلار شود.

اما این ترفند چرا و چگونه جواب می‌دهد؟ تقسیم مبلغ صورتحساب قبل از اعمال مالیات بر عدد چهار معادل محاسبه ۲۵ درصد آن است. این میزان پول نه تنها نرخ ۹ درصدی مالیات بر فروش را پوشش می‌دهد، بلکه ۱۶ درصد آن هم برای انعام باقی می‌ماند، زیرا (۱۶ = ۹ – ۲۵). به همین ترتیب، تقسیم بر سه هم چیزی معادل ۳۳ درصد از مبلغ صورتحساب قبل از مالیات را بدست می‌دهد که گذشته از پوشش نرخ ۹ درصدی مالیات، انعامی ۲۴ درصدی را شامل می‌شود، چون (۲۴ = ۹ – ۳۳).

ترفندهای جالب و متعدد دیگری هم برای محاسبه‌ی انعام وجود دارد؛ از جمله‌ آن‌که می‌توان با حرکت دادن ممیز اعشار به سمت چپ و سپس دو برابر کردن عدد بدست آمده، ۲۰ درصد از مبلغ صورتحساب را به عنوان انعام محاسبه کرد. بنابراین اگر صورتحساب شما ۱۸ دلار باشد، جابجایی ممیز اعشار مبلغ ۱٫۸۰ دلار را بدست می‌دهد که باید ضرب در دو شده تا در نهایت ۳٫۶۰ دلار به عنوان ۲۰ درصد از مبلغ صورتحساب محاسبه شود.

 

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۸۷ - ۴ =
 
VISION