آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
مسئله ریاضی پایه پنجم (درآمد کارگاه تولید کفش)

در این بخش از سایت ویژن یک مساله ریاضی برای پایه پنجم آماده کرده ایم.


در یک کارگاه تولید کفش ۴۹۶۰ جفت کفش تولید شده است. 46546456 آنها پسرانه و بقیه دخترانه است. اگر قیمت هر جفت کفش پسرانه ۲۷۰۰۰ تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه ۳۴۰۰۰۰ تومان باشد, درآمد این کارگاه چقدر است؟ 

مسئله ریاضی پایه پنجم (درآمد کارگاه تولید کفش)

با تشکر از کانال فصل پنجم

VISION