آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای بسیار سخت ریاضی | چند درصد احتمال دارد بچه این فرد پسر باشد؟

به صورت تصادفی افرادی را انتخاب نموده و سؤال زیر را از آن‌ها پرسیده‌ایم:

آیا شما دو فرزند دارید؟ و اگر یکی از فرزندان شما پسر است آیا پسرتان در روز پنجشنبه به دنیا آمده است؟

پس از جستجوی فراوان سرانجام یک نفر را یافتیم که پاسخ او به این دو سؤال مثبت بود. یعنی دو فرزند داشت و حداقل یکی از آن‌ها پسری بوده و در روز پنجشنبه متولد شده است.

اگر فرض کنیم احتمال تولد نوزاد پسر و دختر یکسان بوده و علاوه بر این احتمال تولد در همه روزهای هفته مساوی باشد، چقدر احتمال دارد فرزند دیگر این فرد پسر باشد؟

راهنمایی: توجه داشته باشید که احتمال ۵۰٪ کاملا نادرست است. در واقع احتمال ۵۰-۵۰ زمانی صحیح است که شرایط برابر باشد. اما با توجه به اینکه یکی از فرزندان پسر بوده و در روز پنجشنبه متولد شده است احتمال از حالت برابر و ۵۰٪ خارج می‌شود.

با تشکر از سایت زومیت

معمای بسیار سخت ریاضی | چند درصد احتمال دارد بچه این فرد پسر باشد؟

VISION