آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی جوراب های همرنگ

فرض کنید 30 جفت جوراب مشکی داریم، 26 جفت جوراب سفید و 12 جفت هم جوراب سورمه ای. همه این جوراب ها روی زمین پخش شده اند. با فرض اینکه هوا کاملا تاریک باشد، دست کم چند جوراب باید انتخاب کنیم که حداقل یک جفت جوراب همرنگ در اختیار داشته باشیم.


پاسخ:

.

.

.

.

.

.

.

چهار
در بدترین حالت، سه جوراب اولی که انتخاب می کنیم ممکن است از سه رنگ مختلف باشند، به محض انتخاب چهارمین جوراب، حداقل دو تا از جوراب ها، همرنگ خواهند بود

 

VISION