آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای ریاضی پرتاب تاس


دو عدد تاس ۲۰ وجهی داریم. این دو بجز در رنگ، از هر لحاظ دیگری کاملا مشابه هستند. این دو تاس را بر روی یک سطح کاملا صاف میریزیم، احتمال اینکه عدد تاس قرمز از عدد تاس آبی بزرگتر باشد، چقدر است؟
پاسخ این معمای ریاضی به زودی قرار خواهد گرفت.

 
VISION