آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معمای سبد میوه ها با جواب

در این بخش از سایت ویژن یک معمای جذاب را برای شما کاربران عزیز آماده کرده ایم.

پاسخ در انتهای صفحه

یک سبد محتوی سیب و پرتقال و گلابی روی میز است. علی و حسن و رضا هرکدام میوه ای برداشتند.

علی و حسن دو میوه مختلف برداشتند. حسن و رضا هم دو میوه یکسان برداشتند. انتخاب علی و حسن گلابی نبود.

اگر علی سیب انتخاب می کرد رضا هم از او پیروی می کرد.

سوال: هرکدام از آنها چه میوه ای برداشتند؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جواب
علی پرتقال برداشت و حسن و رضا سیب برداشتند.

VISION