آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
معما و چیستان های جالب و خواندنی با جواب

معما و چیستان ۱

 

بهروز که ۱۵ ساله است به همراه پدرش که ۴۵ ساله بود در کنار خیابان ایستاده بودند و می خواستند از خیابان عبور کنند که ناگهان ماشینی با سرعت زیاد به آن ها برخورد کرد و بعد هم فرار کرد . پدر بهروز در جا فوت میکند ولی بهروز را به بیمارستان میبرند. هنگامی که بهروز را به بیمارستان رساندند دکتری که او را دید گفت من این فرد را عمل نمیکنم چون او پسر من است !

چنین چیزی چگونه امکان پذیر است؟

.

.

.

.

جواب معما :

دکتر مادر بهروز بوده .

معما و چیستان ۲

 

به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند.

جواب: زنگوله

معما و چیستان۳

 

سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند.قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند.

تا آن ساعت را خریداری کنند…

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده.

این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان

شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد

و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)

حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود

این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

طراح سوال : دکتر حسابی

جواب

معما تا جایی که شاگرد دوهزار تومان رو برای خود و سه هزار رو به آنها پس میدهد درست است اما مشکل اینجا وجود داره که وقتی نفری ۱۰۰۰ میگیرن در واقع نفری ۹۰۰۰ تومان پرداخته اند که ۹۰۰۰*۳=۲۷۰۰۰ و + ۲۰۰۰ میشه ۲۹۰۰۰ تومان!!!!

اشتباه همین جاست که نباید ۲۷ رو با ۲ جمع کرد و درواقع باید آنها رو از هم کم کرد.(۲۵+۲ تومان پول شاگرد =۲۷)

یعنی سه نفر ۳۰۰۰۰ تومان پول دادند که سه هزار تومان رو شاگرد به آنها برمیگرداند پس آنها ۲۷۰۰۰ تومان دادند که ۲۰۰۰ تومان رو شاگرد برداشته و ۲۵۰۰۰ هزار تومان رو بابت پول ساعت پرداخته اند. به همین سادگی

معما و چیستان ۴

 

آن چه سه حرفیست که زیر پاست،اگربرعکس شود تاج سراست؟!

.

.

.

فرش

معما و چیستان ۵

 

آن چه سه حرفیست که همه به دنبال بدست آوردن آن هستند،اگربرعکس شود همه از آن فراری وبیزار می شوند؟!

.

.

.

گنج

معما و چیستان ۶

 

دو کشور است در صورتتان؟!

.

.

.

چین- کره(درچشم)

معما و چیستان ۷

 

سوره ایست سه حرفی در قرآن وحیوانی در جنگل اگر برعکس شود به حمام می رود؟!

.

.

.

فیل

معما و چیستان ۸

 

شهری سه حرفی وزیبا درجنوب ایران که اگربرعکس شود زیباتر هم میشود؟!

.

.

.

کیش

معما و چیستان ۹

 

شهری ۵ حرفی در شمال ایران که دو حرف اولش حالتیست غیر عادی در بدن،سه حرف آخرش “درشت” نیست،سه حرف اولش دشمن درخت وجنگلست؟!

.

.

.

تبریز

معما و چیستان ۱۰

 

یک موتور بدون ترک دارید ودرحال عبور از خیابانی خلوت سه نفر را می بینید.اولی دکتریست که باید به بیمارستان برود تا مریضش را عمل کند.دومی پیرزنی که بیماری وخیمی دارید وباید حتما به دکتر برسد.سومی دوستی قدیمی که خیلی خجالت پیش اودارید.اگر فرض کنیم غیر از وسیله شما هیچ وسیله وتاکسی درآن مسیر یافت نشود وشما فقط یک مسافر را بتوانید با خود ببرید. ۱- تصمیم بگیرید کدام یک را سوار می کنید؟ ۲- چه کنیم که همه به مقصدشان برسند ودوست ما هم از ما دلخور نشود.

.

.

.

خودمان پیاده میشویم تا دکتر راننده شود وپیرزن را با خودش به بیمارستان ببرد بعد پیاده قدم زنان با دوستمان به بیمارستان میرویم وموتوررا برمیداریم.

دنیای چیستان | معما و چیستان جالب با جواب

  • تکمیل کلیه کادرها الزامی است .
  • مجاز به استفاده از کدهای HTML نمیباشد .
  • حاصل جمع یا تفریق عبارت قرمز رنگ را در کادر کد امنیتی وارد نمایید .
نام *
ایمیل *
پیام *
حداکثر 1000 حرف
 
کد امنیتی *۸۰ + ۵ =
 
VISION