آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
نکات مهم در تربیت کودکان دارای لکنت زبان

صبورانه یک شنونده باشید. به چگونگی صحبت کردن فرزندتان واکنشی نشان ندهید و به او اجازه دهید تا نظرها و صحبت‌هایشان را کامل کند و دقت کنید که گفته هایش را زودتر از خودش کامل نکنید!

 تا حد امکان گفتارتان آرامتر، آهسته‌تر و شمرده‌تر از همیشه باشدهنگام صحبت کردن کودک، عجله و استرس نداشته باشید.

 محیط آرامی فراهم کنید و فضای خانواده را از استرس دور کنید.

 سعی نکنید به جای کودکتان افکار و ایده‌هایش را توضیح دهید.

 اجازه دهیدخودش منظورش را به شما منتقل کند.

زمانی که فرزندتان صحبت می‌کند ارتباط چشمی، طبیعی و راحتی با او داشته باشید،نه به اطراف نگاه کنید و نه به او خیره شوید.

 بین صحبت‌های کودکتان وقفه ایجاد نکنید و اجازه دهید حرف هایش را کامل کند.

حداقل روزی ۵ دقیقه با کودکتان گفتگویی آرام، راحت و بدون عجله داشته باشید و به سخنانش خوب گوش دهید.

سوالات کمتری بپرسید؛ و در صورت سوال و جواب وقت کافی در اختیارش بگذارید.

نکات مهمی که والدین برای کمک به کودک دارای لکنت می‌توانند انجام دهند:

 

 صبورانه یک شنونده باشید. به چگونگی صحبت کردن فرزندتان واکنشی نشان ندهید و به او اجازه دهید تا نظرها و صحبت‌هایشان را کامل کند و دقت کنید که گفته هایش را زودتر از خودش کامل نکنید!

 تا حد امکان گفتارتان آرامتر، آهسته‌تر و شمرده‌تر از همیشه باشدهنگام صحبت کردن کودک، عجله و استرس نداشته باشید.

 محیط آرامی فراهم کنید و فضای خانواده را از استرس دور کنید.

 سعی نکنید به جای کودکتان افکار و ایده‌هایش را توضیح دهید.

 اجازه دهیدخودش منظورش را به شما منتقل کند.

زمانی که فرزندتان صحبت می‌کند ارتباط چشمی، طبیعی و راحتی با او داشته باشید،نه به اطراف نگاه کنید و نه به او خیره شوید.

 بین صحبت‌های کودکتان وقفه ایجاد نکنید و اجازه دهید حرف هایش را کامل کند.

حداقل روزی ۵ دقیقه با کودکتان گفتگویی آرام، راحت و بدون عجله داشته باشید و به سخنانش خوب گوش دهید.

سوالات کمتری بپرسید؛ و در صورت سوال و جواب وقت کافی در اختیارش بگذارد

 

VISION