آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
نکته هایی برای یادگیری بهتر درس ریاضی در کلاس درس

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت و یادگیری بهتر درس ها به ویژه درس ریاضی یادگیری و تمرین آن در کلاس درس است.در اینجا سعی داریم تا نکاتی را برای عملکرد بهتر داشتن در کلاس درس عنوان کنیم:


 در کلاس مطالب درسی را دنبال کنید و به رویا فرو نروید. (خیالبافی نکنید.)


اگر حرف بزنید، مطمئنا نمی توانید گوش کنید.


 در هنگام گوش کردن، قلم به دست باشید و نکات مهم را یادداشت کنید.


برای یادگیری ریاضیات خودتان دست به کار شوید.


در کلاس نقش فعالی داشته باشید, فقط شنونده بودن کافی نیست.


فعالیت های کتاب درسی به شما کمک می کنند تا در جریان کلاس سهیم باشید.


متن فعالیت ها را با دقت کامل بخوانید و به صورت فردی یا گروهی کارهای خواسته شده را انجام بدهید.


از مهمترین بخش های فعالیت ها بخش نتیجه گیری می باشد. بخش نتیجه گیری را به صورت کامل نوشته و تکمیل کنید.

VISION