آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
هندسه فضایی (هندسه اقلیدسی) چیست؟

هندسهٔ فضایی1 به هندسهٔ اقلیدسی2 در فضای سه‌بعدی اطلاق می‌شود. فضایی که در آن جدا از طول و عرض، ارتفاع نیز وجود دارد. هندسهٔ فضایی تا حدود زیادی نیاز به قدرت تصور و تجسم بالا دارد. کل جهان اطراف ما به صورت سه بعدی و فضایی است. هر حجمی را که می شناسید باید ویژگی هایش در مبحث هندسهٔ فضایی محاسبه شود. اشکالی چون کره3، مخروط4، استوانه5، هرم6 و منشور7 از این دسته هستند.
پی نوشت:

1. Solid geometry
2. Three-dimensional Euclidean geometry
3. Spheres
4. Cones
5. Cylinders
6. Pyramids
7. Prisms

 

VISION