آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
پاره خط و زاویه ها(ریاضی هفتم)

در این بخش از سایت ویژن به آموزش پاره خط و زاویه های مخصوص دانش آموزان هفتم می پردازیم:

پاره خط بخشی از خط است که دو نقطه را به هم متصل می کند.

یک پاره خط نقطه پایان مشخصی دارد. خط به تنهایی به معنای خطی است که نفطه پایانی ندارد اما پاره خط به معنای خطی است که درای نقطه پایانی است.


برای دانلود این PDF آموزش اینجا کلیک کنید

VISION