آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
پدران و مادران بهتر است بدانند که :

پدران و مادران بهتر است بدانند که :

 

امروزه اضطراب  از ریاضی مورد توجه قرار می گیرد. اضطراب ریاضی بررسی اثربخشی حالت های عاطفی و هیجانی به عنوان مؤلفه های شخصیت یاد گیرنده بر رفتارریاضی است. اضطراب و تعامل آنها با یادگیری ریاضیات جایگاه ویژه ای را در امر آموزش و یادگیری ریاضیات مدرسه و حتی دانشگاهی به خود اختصاص داده است. اضطراب در ریاضی چه در موقعیت آموزش و یادگیری ، چه در حل مسايل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می آید. این وضعیت معمولا تؤام با نگرانی زیاد ، اختلال و نابسامانی فکری ، افکار تحمیلی و تنش روانی و در نتیجه امنیت تفکر می باشد.

خانواده  نقش مهمی در شیوه ی رفتار تربیت  دانش آموز خود دارد و موظف اند که شرایط خانه را به نحو احسن برای دانش آموز خود فراهم کند.

 صحبت کردن و حمایت خانواده کلیدهای اصلی بالا بردن اعتماد به نفس در دانش آموز می باشد.

ما باید هرگونه استرس و ترس را از وجود دانش آموز بیرون ببریم و کمک کنیم تا دانش آموز اعتماد به نفسش بالا برود.

مراکز تخصصی می توانند کمک حال دانش آموزان باشند تا ترس و اضطراب از وجودشان از بین برود و باعث افزایش سطح دانش آموز می شود.

مرکز تخصصی ریاضیات ویژن ریاضیات را هنری با نظم و سازگاری درونی می داند که ریاضیات را در سه جهت توصیف می کند.

1.ابزار : یعنی از دید کاربردی که ارزش و ضرورت آن روز به روز در جوامع کنونی بیش تر احساس می شود.
2. زبان : یعنی وسیله ای برای نمایش دانش ، توصیف ، تجزیه و تحلیل و انتقال آن که ضرورت به خاطر گنگ و نارسا بودن  زبان های  معمولی  غیرقابل انکار است.
3. زمینه ی تربیتی : به منظور پرورش و نظم فکری و بالا بردن قدرت اندیشه و استدلال منطقی می باشد.

در تدریس این درس از شیوه های نوین درس و استفاده از مواد و امکانات کمک آموزشی صحیح و اصولی استفاده می شود تا ریشه ی ضعف به طور کلی برکنده شود.

والدین با حضور مستمر چه در مدارس و چه در مراکز آموزشی ازچگونگی پیشرفت فرزندان خود در درس ریاضی رضایت بیش از پیش پیدا خواهند کرد.

VISION