آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
پیشنهادهایی برای علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضی

سالهاست که ریاضی جز جدا نشدنی از درسهای مدرسه تا دانشگاه شده است . همه ما کم وبیش با ریاضیات سر و کار داریم . امروز ریاضیات بحدی در همه علوم نفوذ کرده است . که آن را مادر تمام علوم می دانند . اما سوالی که همیشه ذهن بشر را به خود مشغول کرده است ، این است، که این علم ، را چگونه بیاموزد ، آن را بکار ببرد ، در این مقاله سعی می کنم به مهمترین مسایل موثر در یاد گیری علم ریاضی اشاره کنم .

مي‌توان دانش‌اموزان را به دامن طبيعت برد و در انجا معلمان رياضي به بحث و تبادل نظر در مورد رابطه رياضيات با طبيعت و كاربرد رياضيات در بسياري از ملزومات زندگي و رشته‌هاي مختلف بپردازند. همچنين معلمان مي‌توانند، تجربيات خود را در مورد نحوه مطالعه دروس رياضي و اهميت ان براي بچه‌ها بيان نمايند و انان را تشويق به ادامه تحصيل در رشته رياضي نمايند

- مي‌توان همايشي دانش‌اموزي ترتيب داد و مدارس راهنمايي يك منطقه را دعوت به اين همايش كرد و در ان از دست سازهاي دانش‌اموزان و نقاشي و طراحي‌هايي كه با اشكال هندسي درست مي‌شود، نمايشگاهي ترتيب داد. حتي مي‌توان قسمتي از نمايشگاه را به «كاغذ و تا» اختصاص داد. در اين نوع فعاليتهاست كه دانش‌اموزان با مفهوم اشكال مسطح موزون و زاويه‌هاي برابر و اشكال متشابه اشنا مي‌شوند. در جايي ديگر نيز مي‌توان كاغذ شطرنجي را در اختيار دانش‌اموزان قرار داد تا با استفاده از دوران و تقارن شكلهاي زيبا و موزون خلق كنند.

- مي‌توان دانش‌اموزان را به حياط مدرسه دعوت كرد و براي دو ساعت هم كه شده فعاليت‌هاي « بازي و رياضي» انجام داد

- مي‌توان دانش‌اموزان بچه‌هاي دوره راهنمايي را به باغ برد و با انجام بازي‌هاي دسته جمعي مفهوم مجموعه، اشتراك، اجتماع، متمم مجموعه، مجموعه مرجع، و بسياري از مفاهيم ديگر را به نمايش دراورد. همچنين با استفاده از نخ، نخ بازي دستي را به انها ياد داد و يا تشويقشان نمود كه در بازي‌هاي خود رياضي و مطالبي را كه خود تا كنون خوانده‌اند را كشف كنند. يكي از بازي‌ها، كش‌بازي است كه هم پسران و هم دختران اين بازي سه نفره را كه خود، نوعي ورزش است دوست دارند. در بازي كش مي‌توان مفهوم زواياي تند، باز، قائمه، برخورد پاره خط‌ ها، خطوط موازي، دو خط موازي و خط مورب و فضا و تصوير ان، خط در فضا، زواياي متبادل داخلي و خارجي، زواياي متقابل به راس، نقطه در فضا و بسياري موضوعات ديگر را به نمايش و تجربه دراورد و مشاهده كرد.

- همچنين مي‌توان در اجتماع دانش‌اموزان و در يك فضاي صميمي، به دور از دغدغه‌ي، مشكلات و نمره رياضي، زيباييهاي اعداد و الگوهاي عددي را در اختيار دانش‌اموزان قرار داد تا خودشان با كنجكاوي و كارگاهي به پيدا نمودن روابط بين اعداد و سري ها بپردازند و از اين كار لذت ببرند؛ همچنين مسابقة نقاشي و رياضي از ديگر فعاليتهايي است كه دانش‌اموزان در اين روز مي‌توانند به صورت مسابقه ان را اجرا كنند و از همه بهتر اينكه داوري در مورد بهترين طرحها را به خود دانش‌اموزان واگذار كنيم تا تفكر منطقي و قضاوت را نيز تجربه كنند.
- طرح‌ معماهاي رياضي نيز مي‌تواند موضوع جالبي باشد. مدارس مي‌توانند معماهايي ر اتكثير كنند و به دانش‌اموزان بدهند تا با كمك خانواده به حل و بحث ان بپردازند. )توجه خانواده‌ها به روز رياضيات (
- مي‌توان بسياري از معماها را مطرح كرد كه دانش‌اموز مجبور به استفاده از وسايل شود(مهره- نخ- خودكار- كاغذ و...) مانند طناب و قيچي، هزار توي چيني، چندوجهي،... تقسيم يك مسطيل به دو قسمت مساوي و.....

- پيشنهاد مي‌شود در مقاطع راهنمايي و دبيرستان يكي از تابلو اعلانات مدرسه را به شوخي و رياضيات اختصاص داده و هر روز يك موضوع را مطرح كنيم مثلا: زاويه، (بچه ها وقتي زاويه قهر مي‌كند چه شكلي مي‌شود؟) يا دوقلوهاي به هم چسبيده به چه نوع زوايايي گفته مي‌شود؟ روز بعد مي‌توان موضوع را به دايره اختصاص داد و هر كس در مورد دايره چيزي بنويسد و.....

- و يا مي‌توان در روز رياضيات موضوع انشاء را به اين مطلب خلاق اختصاص داد: كه اگر من معلم رياضي بودم انگاه.... يا اگر من كتاب هندسه بودم انگاه..... و يا در تابلو اعلانات بنويسيم كاش فرمول .....در رياضيات كشف مي‌شد و بچه‌ها هركدام با ذكر نام خود موضوع دلخواه خود را بنويسيد.

- مي‌توان به مناسب روز رياضيات كارگاهي رياضي را ترتيب داد كه در ان بچه‌هاي علاقه‌مند حدس زدن، تخمين زدن و راه‌هاي ابتكاري حل مسائل را به صورت گروهي فرا مي‌گرفتند. همچنين در اين نوع كارگاهها در جوي صميمي روشهاي مختلف استدلال كردن را به دانش‌اموزان مي‌توان ياد داد.

- در روز رياضيات معلمان مي‌توانند به بيان خاطرات تلخ و شيرين خود از كلاس رياضي بپردازند و در كنار ان نيز زيبايي‌هاي رياضيات در تصاعدها، سري فيبوناچي، مربعي، مثلثي و بسياري مطالب ديگر را نشان دهندپیشنهادهایی برای علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضی

VISION