آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
پیش بینی وزن افراد با کمک ریاضیات

پیش بینی وزن افراد با کمک ریاضیات


پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز، در شماره روز پنجشنبه خود در مقاله ای به قلم کلودیا درایفوس نوشت، کارسون چو، ریاضی دان آمریکایی که در مؤسسه ملی دیابت، و بیماری های دستگاه گوارش و کبد در آمریکا کار می کند، فرمول جدید ریاضی برای پیش بینی میزان اضافه وزن افراد به دست آورده است.
وی تلاش داشته برای توضیح این مطلب که چرا از هر سه آمریکایی یک نفر چاق است از فرمول های ریاضی بهره ببرد.

او چاقی مفرط را در میان شهروندان آمریکایی به نوعی بیماری شایع و فراگیر تشبیه کرده که سلامت جامعه را به خطر انداخته است.

در فرمول ریاضی کارسون چو شما می توانید متغیرهایی مانند قد، وزن کنونی، میزان غذای مصرفی، و سطح ورزش و فعالیت های هر فرد را وارد کنید و به راحتی محاسبه کنید که وی در آینده (هر مدت مشخص که در نظر داشته باشید) چه وزنی خواهد داشت.

به عنوان مثال چو گفت: اگر شما در هر روز به طور میانگین یکصد کالری کمتر مصرف کنید، شما ظرف سه سال قادر خواهید بود ده پوند از وزن خود کم کنید.

وی افزود، بدن انسان طول می کشد که به شرایط جدید وزنی خود عادت کند و آن را ثابت نگهدارد، و از همین رو کاهش وزن در مدت های طولانی به مراتب باثبات تر از کاهش وزن سریع خواهد بود.

 
VISION