آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
چگونه کودکان را به ریاضی علاقه مند کنیم؟

اگر شما نیز می خواهید که فرزندتان به ریاضی علاقه مند تر شود با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

بازی بهترین وسیله برای جذب کودکان به ریاضی است.

از جدول اعداد و سودوکو میتوان شروع کرد، استفاده از رایانه و سر زدن به برخی سایت های مربوط نیز میتواند به این ماجرا کمک کند.

والدین باید اجازه دهند هر از چند گاهی، فرزندشان با همکلاسی هایش ریاضی کار کند. وقتی کودکان خود به مانعی برمی خورند و با هم سن و سالان شان برای حل آن تلاش میکنند، خوشحال ترند.

گاهی لازم است در کنار کودکان حضور داشته باشید و به سوالات آنها پاسخ دهید. توضیح این مطلب که اصلا ریاضی به چه دردی میخورد نیز موثر است.

VISION