آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
چیستان جالب و جدید تصویری


هرگز نبودم

همیشه قراره باشم

هرگز کسی منو ندیده و همیشه هم نمیبینه

با این حال هر موجود زنده ای که نفس میکشه از وجودم مطمئنه

من چه چیزی هستم؟

چیستان جالب و جدید تصویری

VISION