آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کاربرد اعداد توان دار در ریاضی


شاید شما نیز از خودتان سوال کنید که اعداد توان دار و شناخت توان در ریاضی چه کاربردی را دارد. با ما همراه باشید:هیچکس به اندازه یک منجم با توان ها  سر و کار ندارد
مثلا” فاصله زمین تا سحابی (به ابر عظیمی از غبار، گاز و پلاسما در فضاهای میان‌ستاره‌ای، سَحابی یا اَبری یا میغ‌واره گفته می‌شود. سحابی‌ها محل تولد ستاره‌ها هستند.) یک عدد نجومی است و بر حسب کیلو متر چنین است
۹۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
یا مثلا” وزن ستارگانی همچون خورشید به کیلو گرم چنین است
۱۹۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
به سادگی می توان تصور کرد که کار کردن با این اعداد چقدر مشکل است و به سادگی ممکن است ما دچار اشتباه شویم
توان  در ریاضی ، راه نجات  از این مشکلات را به محاسبین نشان می دهد
و  اعداد نجومی در این مثال را با کمک توان می توان به صورت زیر نشان داد 

عمل توان برای صرفه جویی در جا نیست بلکه برای ساده کردن محاسبه است.زیرا وقتی که سروکار ما با ده ها صفر باشد احتمال زیادی دارد که یکی دو صفر اشتباه کنیم و نتیجه غلطی به دست آوریم .


VISION