آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کلاس های تابستانه سال 1396

کلاس های گروهی تابستانه :

کلاس های گروهی تابستانه مرکز تخصصی ریاضیات ویژن درکلیه مقاطع با هدف مروری بر پایه سال تحصیلی قبل و آشنایی دانش آموزان بر پایه سال تحصیلی جدید که پیش رو دارد برگزار می گردداگر سوالی دارید می توانید به طور مستقیم با پشتیبانی صحبت کنید.

09194984323


VISION