آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن
کلاس های گروهی ریاضی برای تابستان سال ۹۶ – ۱۳۹۶

کلاس های گروهی تابستانه مرکز تخصصی ریاضیات ویژن درکلیه مقاطع با هدف مروری بر پایه سال تحصیلی قبل و آشنایی دانش آموزان بر پایه سال تحصیلی جدید که پیش رو دارد برگزار می گردد .
یکی از مهم ترین عوامل یادگیری درس ریاضی پیوستگی در فرا گیری آن است . دانش آموزانی که  ارتباط  خود را با درس ریاضی مخصوصا” در تابستان  قطع نمی کنند نسبت به سایر دانش آموزانی  که  در  این  کلاس ها  شرکت  نمی کنند  از فراگیری  بهتری برخوردارند و همچنین کلاس های تابستانه باعث می شود دانش آموزان در سال تحصیلی جدید با  اعتماد به نفس بیشتر و پایه ای قوی تر در مدرسه حاضر شوند.

آموزش به صورت کاملا” مفهومی و تشریحی است و به دلیل فراگیری بیشتر دانش آموزان جمعیت کلاس ها بیشتر از ۱۰ نفر نیست
دبیران همه کلاس ها در پایه تحصیلی که برای دانش آموزان تدریس می کنند کاملا” حرفه ای اند
کلاس های تابستانه  ۱۰ جلسه سه ساعته جمعا”  ۳۰ ساعت می باشد
از ده تیر ماه ۹۶ آغاز و تا ۱۱ شهریور ۹۶  ادامه دارد

به دلیل محدودیت دانش آموزان و فضای آموزشی ثبت نام از امروزبرای دانش آموزان (مخصوصا” ابتدایی) آغاز شده است .

VISION