آموزشگاه تخصصی ریاضی ویژن

دانش آموزان برتر


نام و نام خانوادگی 

آقای علیرضا غفاری آقای علیرضا غفاری

دانش آموز عزیز جناب آقای علیرضا غفاری در آزمون ورودی مدرسه جماران قبول شدند از طرف ویژن به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم

آتنا شیدیآتنا شیدی

آرتین جوادیانآرتین جوادیان

آرش شکیباآرش شکیبا

دانش آموز عزیز جناب آقای آرش شکیبا در آزمون ورودی ششم مدرسه سیدالشهدا قبول شدند از طرف ویژن به آرش عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

آرشام بیاتآرشام بیات

آرشام رنجبرآرشام رنجبر

آرشین خانیآرشین خانی

آرمیتا آقاخانیانآرمیتا آقاخانیان

آرمین ایمنیآرمین ایمنی

آریان غفوریآریان غفوری

آریانا کریمیآریانا کریمی

آرین عباسیآرین عباسی

آیدین اسماعیل پورآیدین اسماعیل پور

آیدین اسماعیل پور

اجمین سرکیسیاناجمین سرکیسیان

ارشیا وفادارارشیا وفادار

دانش آموز عزیز جناب آقای ارشیا وفادار در آزمون ورودی مدارس البرز ، علامه حلی ، سیدالشهدا ، کمال و شهید بهزادی قبول شدند از طرف ویژن به ارشیا عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

ارشیا وفادارارشیا وفادار

دانش آموز عزیز جناب آقای ارشیا وفادار در آزمون ورودی مدارس البرز ، علامه حلی ، سیدالشهدا ، کمال و شهید بهزادی قبول شدند از طرف ویژن به ارشیا عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

ارغوان صفریارغوان صفری

اسراء مصطفی زادهاسراء مصطفی زاده

الناز میر سلطانیالناز میر سلطانی

امیر حسین قریشیامیر حسین قریشی

امیر حسین محمدیامیر حسین محمدی

امیرعباس معمریامیرعباس معمری

ایلیا افتادهایلیا افتاده

ایلیا افتاده

ایمان چنگایمان چنگ

بابک شهبازیبابک شهبازی

بهار شریف نیابهار شریف نیا

بهار شریف نیا

بهشاد فاضلیبهشاد فاضلی

بهشاد فاضلی

بکتاش تبریبکتاش تبری

بیتا زرگربیتا زرگر

پارسا علمیپارسا علمی

پریا بنائیپریا بنائی

پریا بنائی

تارا سیدال زادهتارا سیدال زاده

تینا صادق پورتینا صادق پور

حسین حرفتیحسین حرفتی

حسین زرجینیحسین زرجینی

خانم روژینا مسعودیخانم روژینا مسعودی

دانش آموز عزیز سرکار خانم روژینا مسعودی در آزمون ورودی مدرسه فرزانگان منطقه 2 قبول شدند از طرف مرکز تخصصی ریاضیات ویژن به ایشان و خانواده محترم شان تبریک می گوییم

دانیال رامتیندانیال رامتین

دلیار طالبیدلیار طالبی

دنیز محمد رضائیدنیز محمد رضائی

دنیز محمد رضائی

رامتین صادق پوررامتین صادق پور

رنه زمانیرنه زمانی

رنه زمانی رنه زمانی

رنه زمانی

روح الله پهلوانروح الله پهلوان

رومینا محمد علیزاده رومینا محمد علیزاده

دانش آموز عزیز سرکار خانم رومینا محمد علیزاده در آزمون ورودی مدرسه نمونه دولتی اریان قبول شدند از طرف ویژن به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم

ریحانه محمود حسینیریحانه محمود حسینی

سام نادریسام نادری

دانش آموز عزیز جناب آقای سام نادری در آزمون ورودی مدرسه سید الشهدا قبول شدند از طرف ویژن به سام عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

سام نادریسام نادری

دانش آموز عزیز جناب آقای سام نادری در آزمون ورودی مدرسه سید الشهدا قبول شدند از طرف ویژن به سام عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

سپنتا آقاییسپنتا آقایی

ستایش سعیدیستایش سعیدی

سهیل رضاییسهیل رضایی

سیمین سلیمیسیمین سلیمی

شیرین جمشیدیشیرین جمشیدی

صبا مقدسیصبا مقدسی

صدرا همتی فرصدرا همتی فر

صدرا همتی فرصدرا همتی فر

دانش آموز عزیز جناب آقای صدرا همتی فر در آزمون ورودی مدرسه دکتر حسابی قبول شدند از طرف ویژن به متین عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

عرشیا هداوند خانیعرشیا هداوند خانی

عرفان تقویعرفان تقوی

عرفان عظیمیعرفان عظیمی

عرفان فریدونیعرفان فریدونی

علی باقریعلی باقری

علی محسنیعلی محسنی

علیرضا زندیعلیرضا زندی

دانش آموز عزیز جناب آقای علیرضا زندی در آزمون ورودی مدارس سید الشهدا و سبحان (پاسداران) قبول شدند از طرف ویژن به علیرضا عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

علیرضا زندیعلیرضا زندی

دانش آموز عزیز جناب آقای علیرضا زندی در آزمون ورودی مدارس سید الشهدا و سبحان (پاسداران) قبول شدند از طرف ویژن به علیرضا عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

علیرضا غفاریعلیرضا غفاری

علیرضا غفاری

علیرضا نیک زادعلیرضا نیک زاد

عمار افشاریعمار افشاری

غزاله آشوریغزاله آشوری

فاطمه قرائتیفاطمه قرائتی

فرانک مخملیفرانک مخملی

مانیا حسنیمانیا حسنی

متین کریمیمتین کریمی

دانش آموز عزیز جناب آقای متین کریمی در آزمون ورودی مدارس سلام و خاتم قبول شدند از طرف ویژن به متین عزیز صمیمانه تبریک می گوییم

محسن میرزاییمحسن میرزایی

محمد زاهدیمحمد زاهدی

محمد صدرا تقویمحمد صدرا تقوی

محمد متین رحیمیمحمد متین رحیمی

محمد مهدی دبیرمحمد مهدی دبیر

محمد نوروزیمحمد نوروزی

محمد یوسف وجودیمحمد یوسف وجودی

ملیکا گلیملیکا گلی

مهرداد مهدویمهرداد مهدوی

مهگل سرمدیانمهگل سرمدیان

میر عماد طاهر نژادمیر عماد طاهر نژاد

مینلی سرکیسیانمینلی سرکیسیان

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نامشخصنامشخص

نگین زیبایینگین زیبایی

نگین فرض علی زادهنگین فرض علی زاده

نورا مکتبینورا مکتبی

کوروش محمدیکوروش محمدی

کیان محمدیکیان محمدی

کیانا قاسمیکیانا قاسمی

یاس فرنیایاس فرنیا

یکتا بختیارییکتا بختیاری

VISION